به گزارش خبرنگار اهرامروز، سرهنگ عبدالحسین ایمانی در اولین جشنواره مالک اشتر سپاه ناحیه شهرستان اهر، اظهار کرد: برگزاری جشنواره مالک اشتر به جهت اینکه برترین‌های رده سپاه و بسیج و معرفی الگوهای موفق پایگاه‌های مقاومت بسیج در محلات، اقشار و حوزه‌های مقاومت و برترین‌های ناحیه در استان و کشور مورد تجلیل می‌گرفتند تصمیم گرفتیم از برترین‌های سپاه و بسیج قدردانی کنیم.

وی افزود: امیدواریم سایر رده‌های سپاه و بسیج تلاش کرده خود را به رده‌های موفق و موفق‌تر برسانند و اهدافمان از برگزاری جشنواره مالک اشتر همین امر بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه اهر با اشاره به اینکه تمامی رده‌های سپاه شهرستان اهر نمونه هستند، ادامه داد: امتیازاتی که در کمسیون مورد بررسی برای معرفی رده‌های موفق قرار گرفته بود امتیازات به همدیگر نزدیک بودند و همین امر کار را کمی سخت‌تر کرده بود در حالی که این امر نشان‌گر موفق بودن رده‌های سپاه و بسیج این شهرستان است.