به گزارش اهرامروز به نقل از روابط عمومی فرمانداری تبریز جلسه هماهنگی ششمین نمایشگاه نو آوری و فناوری ربع رشیدی با حضور معاونین پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و نواحی پنج گانه شهرستان تبریز به ریاست مهندس رضی منش معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار تبریز در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار تبریز معضل بیکاری و بحث اشتغال جوانان را یکی از چالش های کشور عنوان کرد و افزود؛ نظام اقتصادی کشور بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه سه بخش تعاون، دولتی و بخش خصوصی استوار است‌. که باید نقش و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش و از ظرفیت عظیم این بخش مولد در حل اشتغال
جوانان استفاده نماییم.

مهندس رضی منش اقتصاد دانش بنیان را از پایه های محکم اقتصاد مقاومتی خواند و افزود می توان با تکیه بر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور با رویکرد اقتصاد علم محور می توان ثروت افزایی کرد. وی خاطرنشان کرد: ارزش افزوده اقتصاد دانش بنیان با هیچ عرصه ای از عرصه های دیگر قابل مقایسه نیست.

معاون فرماندار تبریز برگزاری جشنواره ربع رشیدی را فرصتی برای ایجاد ارتباط میان عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری دانست و یکی از اهداف جشنواره را رویداد تجاری سازی عنوان کرد. وی تصریح کرد استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشجویان‌ و دانش آموزان برای معرفی ایده ها و طرح های فناورانه و هدایت اصولی آنها می تواند به اشتغال مولد منتهی گردد که در این میان نقش دانشگاه ها‌، مراکز علمی و فناوری، آموزش و پرورش بسیار مهم و ضروری است‌.

مهندس رضی منش ضرورت امروز جامعه را ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی در دانش آموزان، دانشجویان و جوانان دانست و افزود شرکت و حضور در این جنشنواره ها می تواند جوانان را با حوزه کارآفرینی، فناوری ها و طرح ها و ایده های نو و همچنین نحوه عملیاتی کردن فناوری و تجاری سازی آشنا سازد. و گام مهمی در راستای فرهنگ سازی و تشویق و ترغیب جوانان و آشنایی آنان با حوزه های کسب و کارهای جدید است‌.

 معاون فرماندار تبریز اطلاع رسانی گسترده این جشنواره در سطح دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، شهرک های صنعتی و آموزش و پرورش را ضروری دانست و افزود تا پایان مهرماه برای ثبت نام در جشنواره فرصت باقی است. وی افزود جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی ۱۰ الی ۱۴ آبان ماه سال جاری تحت عنوان “RINOTEX 2018 ” در نمایشگاه بین الملی تبریز برگزار خواهد شد.