به گزارش اهرامروز به نقل اتاق خبر، هفت ماه پیش دختر ۱۵ ساله‌ای همراه پدرش به اداره آگاهی تهران رفت و ضمن شرح ماجرای ربوده شدن خود به کارآگاهان گفت: «پسر همسایه‌مان با همدستی ۳ جوان دیگر مرا به یک خانه قدیمی در سرآسیاب کرج کشاندند و به شکل وحشیانه‌ای به من تعرض کردند، چهار روز در اسارت این شیطان‌صفتان بودم.»

در پی طرح این شکایت پسر ۲۶ ساله همسایه به‌نام فرامرز بلافاصله بازداشت شد و در جریان بازجویی منکر ربودن دختر نوجوان شد و گفت: فقط آن خانه قدیمی متروک متعلق به من بود.صبح دیروز متهم که پیش از این آدم‌ربایی چند سابقه سرقت و خفت‌گیری هم داشت در شعبه یازدهم دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.

در این دادگاه ابتدا دختر نوجوان به قضات گفت: «من با دختر همسایه‌مان تازه دوست شده بودم و با هم ارتباط داشتیم، یک روز که به دیدن دوستم رفته بودم، متوجه شدم او در خانه نیست ولی ناگهان برادرش و ۳ پسر جوان حمله کردند و مرا به خانه قدیمی بردند و تحت آزار و تعرض قرار دادند.

آقای قاضی من از آن روز تا الآن شب و روزم با کابوس می‌گذرد. چهار روز در اسارتگاه این شیطان صفت‌ها بودم تا اینکه در یک فرصت مناسب از آنجا فرار کردم و خودم را به خانه رساندم و همراه پدرم به اداره آگاهی رفتیم.»در ادامه جلسه دادگاه پدر دختر نوجوان در جایگاه شاکی‌ها ایستاد و از قضات خواست هر چهار جوان دیو صفت به اشد مجازات محکوم شوند. این تقاضا در حالی عنوان می‌شد که ۳ همدست جوان متهم در دادگاه حضور نداشتند و همچنان فراری هستند.

در ادامه متهم پای میز محاکمه ایستاد تا از خودش دفاع کند. وی مدعی شد که در صحنه تعرض به دختر همسایه حضور نداشت و به دروغ علیه او شکایت کرده‌اند.آنگاه رئیس دادگاه گفت: «تمام مدارک موجود حاکی از این است که تو در این ماجرا شرکت داشتی و نقشه ربودن دختر نوجوان همسایه توسط خودت طراحی شده است.»اما متهم سکوت کرد و پاسخی نداشت. سپس قضات شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران برای صدور رأی وارد شور شدند.