به گزارش اهرامروز، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران امروز ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹در تهران و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران این حوزه، گسترش و توسعه فضای تعامل بین سطوح مختلف راهبردی وعملیاتی، فراهم کردن زمینه انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در این حوزه، ارائه موضوعات جدید و استاندارد نوین، معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهش‌ها، تجربه ها و نوآوری های علمی دانشگاه ها و نیل به توسعه پایدار با همکاری اساتید دانشگاه های معتبر سراسر کشور، شرکتهای بزرگ و فعال و دیگر سازمان های مدیریتی برگزار شد که شرکت مهندسی و معدنی نوآوران مس توسط مهندس سید جلال عطایی توانست تندیس مدیریت خلاق در توسعه کسب و کار را دریافت کند.

این کنفرانس فرصتی برای نمایش دستاوردها و توانمندی های علمی پژوهشگران بود. این رویداد علمی امکان تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط را به منظور بررسی عمیق تحولات پیش روی را فراهم آورد و با بهره گیری از نتایج آن، برنامه ریزی لازم و کافی در جهت تکامل و توسعه علمی کشور، انجام و امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز تخصصی کشور و جهان درزمینه نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد و سایرموضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس را فراهم ساخت.