به گزارش خبرنگار اهرامروز، پورفتحی، در جلسه شورای عشایری شهرستان اهر که با حضور علایی مقدم رییس امور عشایر کشور، رخشانی مهر معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، کریمی رییس کمسیون امور عشایر مجلس شورای اسلامی، محرم زاده نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس، حاتمی نماینده مردم شهرستان های کلیبر، هوراند و خدآفرین در مجلس شورای اسلامی، آل هاشم مدیرکل امور عشایر استان، صدقی مدیرکل نوسازی مدارس استان و برخی از روسای ادارات اهر با میزبانی جهاد عشایر برگزار شد.

وی طی سخنانی خواستار تاسیس اداره آموزش و پرورش عشایری شهرستان اهر با عنایت به آمار بالای دانش آموزی مناطق عشایر نشین اهر شد و اظهار داشت: ایجاد مدارس الحاقی درمدارس عشایری جهت جلوگیری از بازماندگان از تحصیل ضروری است.

مدیر آموزش و پرورش اهر ضمن درخواست تجهیز مدارس اهر از لحاظ امکانات مورد نیاز از شروع عملیات ساختمانی مدارس جدید منطقه در نزدیکترین زمان خبر داد.