به گزارش خبرنگار اهرامروز، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شهرستان اهر اظهار داشت: طی فراخوان اعلام شده برای این امر خداپسندانه از سوی این ستاد که با استقبال ویژه اهالی نوع دوست و خیر منطقه، صاحبان طرح های تولیدی، اصناف، بازاریان، کارکنان ادارات و نهادها همراه بود، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تاکنون برای این امرجمع آوری شده و زمینه برای آزادی ۲۴ نفر از محکومین مالی و جرائم غیر عمد که به علت عدم استطاعت مالی توانایی پرداخت بدهی و یا دیه خود را نداشته و در زندان بسر می برند فرصت آزادی این زندانیان فراهم شد.

این مقام ارشد قضایی شهرستان به عملکرد سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته زمینه آزادی ۵۵ نفر فراهم شده که از این تعداد ۲۷ نفر توسط ستاد دیه ۲۲ نفر توسط خیرین و ۶ نفر نیز توسط انجمن حمایت از زندانیان شهرستان از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده هایشان بازگشته اند.

رئیس دادگستری اهر همچنین افزود: در عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال و سیاست های دستگاه قضایی در حمایت از طرح های تولیدی و صنعتی و رفع موانع تولید با تمهیدات لازم خارج از نوبت به مشکلات کارآفرینان و صاحبان طرح های تولیدی و صنعتی رسیدگی می شود.

وی در پایان تأکید کرد در این راستا مشکلات چندین واحد تولیدی – خدماتی منطقه که به جهت برخی مشکلات مالی و نوسانات بازار و افزایش هزینه های تولید در دستگاه قضایی شهرستان پرونده قضایی تشکیل شده و با مشکل تعطیلی مواجه بودند با رایزنی های انجام شده و دستورات قضایی مشکلات این واحدها حل شده و جلوی تعطیلی مجموعه های تولیدی و خدماتی گرفته شده است.