به گزارش ارسباران نیوز، در شماره ۵ دو هفته نامه پیام ارسباران ضمن مرور نتایج انتخابات ۷ اسفند حوزه انتخابیه اهر و هریس، گزارشی از وضعیت نان و نانوایی در اهر و گفتگو با علیرضا شمیع زاده از اساتید موسیقی چاپ شده است.

این نشریه در روزنامه فروشی های منطقه ارسباران عرضه می شود.

نشریه پیام ارسباران با شماره ۷۶۰۳۰  ترتیب انتشار دو هفته نامه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی هادی مهدی زاده می باشد.

این نشریه در زمینه اجتماعی، فرهنگی به زبان های فارسی و آذری منتشر می شود.

گستره توزیع این نشریه استان آذربایجان شرقی می باشد و اخبار و تحولات هجده محال منطقه ارسباران (قره داغ) پوشش داده می شود.

AharNews-Payam-Arasbaran-5