به گزارش خبرنگار اهرامروز، رسول خدابخش در جلسه کارگروه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان اهر با اشاره به این‌که ساخت‌وسازهای غیرمجاز عملاً در زمین‌های قول‌نامه‌ای صورت می‌گیرد، افزود: شهرداری اهر در ارائه مجوز ساخت‌وساز برای اینکه درآمد داشته باشد مجوز حصارکشی صادر می‌کند در حالی که این اقدام غیرقانونی بوده و تنها مجوز حصارکشی را جهاد کشاورزی می‌تواند صادر کند.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: کمیته احراز مالکیت برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و احقاق حقوق شهرداری اهر تشکیل شده تا ساخت‌وسازها در ریل قانونی قرار گیرد و از طرفی شهرداری اهر با اخذ حق قانونی، نسبت به صدور پروانه ساخت‌وساز اقدام کند. این در حالی است که شهرداری اهر برای دریافت هزینه ساخت‌وساز به صورت پنهانی اقدام می‌کرد.

وی از ممنوعیت ساخت‌وسازهای شبانه و تشدید نظارت بر ساخت‌وسازها در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ساخت‌وسازهای غیرمجاز که صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که عملاً شهرداری اهر پلیس ساختمان ندارد چراکه اگر پلیس ساختمان فعال بود ساخت‌وسازها به شب‌ها موکول نمی‌شد.

خدابخش بابیان این‌که شورای دوره پنجم و شهرداری اهر نمی‌توانستند مصوبه تفریق بودجه را ارائه دهند و به همین امر مانع ارتقای درجه شهرداری اهر است، یادآور شد: درجه شهرداری اهر در حال حاضر ۸ بوده؛ چون شوراها و شهرداری نمی‌توانستند تفریق بودجه را ارائه دهند پس از پیگیری و رایزنی به اجبار توانستیم تفریق بودجه را ارائه دهیم، اگر بخواهیم از قصورها بگوییم موارد بسیار زیادی وجود دارد.

فرماندار شهرستان اهر تأکید کرد: شهرداری اهر با چه معیاری در خارج از محدوده شهری اقدام به صدور مجوز غیرقانونی حصارکشی انجام داده است؟ هزینه‌ای که از قبال اقدام غیرقانونی از مردم اخذ شده به کجا واریز می‌شود؟ این‌ها مسائلی نیست که بتوان آن را پنهان کرد همه چیز مشخص است، پس اگر تخلفات محرز شده افراد خاطی را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنید تا در قبال تخلفات صورت گرفته پاسخگو باشند.

وی خطاب به سرپرست شهرداری و مدیر جهاد کشاورزی اهر افزود: با قدرت مقابل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از محدوده شهری اهر بایستید، از طرفی هم با همکاری طرح ساماندهی ساخت‌وسازها و بدنه‌سازی حریم شهر را آماده کنید چراکه وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز که عمدتاً حاکی از اقدام غیرقانونی شهرداری است قابل تحمل نیست.

خدابخش اضافه کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر اهر با الحاق به محدوده و واگذاری خدمات زیربنایی ریشه‌کن نمی‌شود، بلکه باید شهرداری اهر از صدور هرگونه مجوزهای غیرقانونی حصارکشی جهت ساخت‌وساز پرهیز کند و براب حفظ وضعیت موجود برنامه‌ای اتخاذ نماید. هرچند چراغ سبز برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در قالب حصارکشی که متولی آن جهاد کشاورزی بوده تعجب‌آور است.

فرماندار شهرستان اهر بر ضرورت آماده‌سازی طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از سوی شهرداری اهر تأکید کرد و گفت: شهرداری اهر برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی که در نتیجه ساخت‌وسازهای غیرمجاز شکل گرفته طرحی آماده کند و بنده و ادارات ذی‌ربط در کنار شهرداری اهر خواهم بود چراکه معتقدیم معضل ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید در جایی ریشه‌کن شود.

وی تصریح کرد: از مسائل ریز و درشت شهرداری اهر اطلاع دارم و می‌دانم چه کسانی در داخل مجموعه شهرداری اهر و از چه طریقی برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز چراغ سبز نشان می‌دهند، اگر قبلاً قصد این بود تا با ساخت‌وسازهای غیرمجاز مقابله کنند به راحتی می‌توانستند جلوگیری کنند، یعنی پلیس ساختمان شهرداری اهر آنقدر ناتوان است که اطلاعی از ساخت‌وسازها نداشته باشد؟ هرچند تخلفات صورت گرفته ولی باید از این‌پس برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز برنامه داشته باشیم.