به گزارش خبرنگار اهرامروز ، زاهد محمودی در بازدید از کارگاه های آموزشی صنایع دستی شهرستان اهر با اشاره به اینکه در چهارچوب سند تدبیر و توسعه شهرستان اهر صنایع دستی هم از نظر تولیدات و هم از نظر اشتغال زایی حمایت می شوند، اظهار کرد: توجه ویژه به صنعت ورنی بافی و صنایع دستی می تواند شهرستان اهر را به قطب اشتغال زایی تبدیل کند.

وی ادامه داد: اگر هر قدر بتوانیم از صنایع دستی و در راس آن ورنی شهرستان اهر را شناسنامه دار و استانداردسازی کنیم همان اندازه می توان به توسعه اشتغال مشاغل خانگی کمک کرد و اولویت دیگرمان این است که با استانداردسازی نیز می توانیم ورنی را به حوزه صادرات وارد کنیم.

فرماندار شهرستان اهر افزود: صنایع دستی ورنی زمانی می تواند درآمدزایی و اشتغال زایی داشته باشد که آن را به خارج از مرزهای کشور صادر کنیم البته این امر نیز نیازمند مشتری یابی و معرفی بیش از پیش آن هستیم.

محمودی برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها را گامی مهم در معرفی ورنی در سطح کشور و بین الملل دانست، گفت: حوزه صادرات ورنی زمانی گشایش می یابد که این محصول منحصر به فرد را در نمایشگاه ها معرفی کرده و مشتری خارجی برای آن پیدا کنیم از طرفی هم از تجّار انتظار داریم تا ورنی را جزو محصولات صادراتی خود قرار دهند.

وی در پایان بر لزوم حمایت همه جانبه از صنایع دستی شهرستان اهر تاکید و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مشاغل خانگی و اشتغال توسعه یابد یکی از راه های آن حمایت و بهره گیری از صنایع دستی و ظرفیت هایی است که در این منطقه وجود دارد.