به گزارش خبرنگار اهرامروز، لیلی اکبرزاده اهری در آیین اجرای طرح توزیع یک وعده‌غذای گرم در روستا مهدها و مهدکودک‌های مناطق حاشیه‌نشین شهر اهر که به‌صورت پایلوت در روستا مهد روستای گونجیگ برگزار شد، اظهار داشت: این طرح که هم‌زمان با سایر شهرستان‌های آذربایجان شرقی برگزار می‌شود در ۴۹ روستا مهد و ۲ مهدکودک در مناطق حاشیه‌نشین شهر اهر نیز اجرا می‌شود.

وی افزود: غذای گرم در بین ۸۲۰ کودک در روستا مهدها و مهدکودک‌های مناطق حاشیه‌ای شهر اهر را شامل می‌شود به‌طوری که غذای گرم به مدت ۱۲۰ وعده بین کودکان اهری توزیع خواهد شد.

رئیس اداره بهزیستی اهر، هدف از اجرای طرح توزیع یک وعده‌غذای گرم در روستا مهدها و مهدکودک‌های مناطق حاشیه‌نشین را بهبود وضعیت جسمی کودکان عنوان کرد و گفت: در این طرح رشد جسمی و تقویت روحیه کودکان نیز دنبال می‌شود.