به گزارش خبرنگار اهرامروز، امین قلندری، رئیس شورای اسلامی شهرستان اهر در دیدار با رئیس و مسئول دبیرخانه زکات کمیته امداد اهر اظهار داشت: ظرفیت‌هایی که در شهرستان اهر وجود دارد به نفع مددجویان کمیته امداد به‌کار گرفته نمی‌شود، چراکه جلسات ما فرصتی برای قدردانی مدیران از همدیگر است و در حالی که توجهی به اقشار نیازمند آن‌چنان که باید و شاید نمی‌شود.

🔹 اخیراً رئیس‌جمهور دستور قانونی مبنی‌بر پرداخت یک درصد از درآمد معادن برای توسعه زیرساخت‌های روستاها را داده؛ در حالی که اگر این دستور قانونی رئیس‌جمهور اجرا شود می‌توان به نفع اقشار کم‌درآمد روستایی نیز استفاده کرد.

🔹 در قانون معادن به صراحت قید شده تا ۳ درصد از سود خالص معادن بایستی صرف مسئولیت‌های اجتماعی شود، اما می‌شنویم برخی معادن مبالغی در قالب مسئولیت های اجتماعی خرج ادارات کرده‌اند؛ ولی ما مطالبه‌گری نکرده‌ایم تا بدانند نباید مسئولیت اجتماعی صرف ادارات کنند!

🔹 همه ما در قبال اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه وظیفه داریم، ولی متأسفانه برخی از مسئولان به جای حمایت از اقشار نیازمند؛ حامی سَرسَخت کسانی هستند تا از آن‌ها تعریف و تمجید کند، متأسفانه فراموش کرده‌ایم برای هر صندلی ریاست مسئولان ۷۳ نفر شهید شده‌اند! حداقل به خاطر خون شهدا خدمتگزار صادق برای مردم باشیم.

🔹 ما نیز در شورای اسلامی شهرستان اهر سعی می‌کنیم تا در تأمین نیازمندی‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و اقشار کم‌درآمد نقشی ایفاء نماییم.

🔹 بارها از مددجویان از توجهات و تکریم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شنیده‌ایم ولی از نارضایتی نشنیده‌ایم و این امر مایه مباهات است

 

خبر از: علی دایلاری اصل