به گزارش اهرامروز، فاتح در کارنامه مدیریتی خود، مسئولیت هایی چون فرماندار اسکو، مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، قائم مقام کمیته امداد استان و همچنین مدیرعاملی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر تبریز را بر عهده داشت.

گفتنی است که دکتر معبود عباس زاده، حدود ۲۰ روز پیش دکتر محمد‌ روحی را به عنوان مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان معرفی کرده بود ولی به علت عدم موافقت مبدا (دانشگاهِ پیام نورِ مرکز استان) امکان حضورِ قانونیِ دکتر محمد روحی در شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان مقدور نشد