به گزارش خبرنگار اهرامروز، مهدی زارعی در نشست رؤسای ادارات و نهادهای فرهنگی و فرماندهان سپاه ناحیه اهر به‌منظور هماهنگی جهت برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اظهار داشت: فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نقش نظارتی و حاکمیتی دارد و خود به تنها نمی‌تواند برنامه‌های فرهنگی و هنری اجرا کند و می‌تواند در قالب انجمن‌های فرهنگی و هنری برنامه‌ای را اجرا کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر با اشاره به اینکه حتی ریالی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری به فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص داده نمی‌شود، افزود: برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی اعتبارات به‌حساب های مشخص انجمن‌ها واریز می‌شود و ارشاد در این زمینه تنها نظارت‌کننده است.

وی بابیان اینکه عمده برنامه‌های فرهنگی و هنری توسط بخش خصوصی اجرایی می‌شود، گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهایتاً بر برنامه‌های فرهنگی بخش خصوصی تأیید محتوا و صدور مجوز اشرافیت دارد.

زارعی ادامه داد: در طول سال بیش از ۵۰ مناسبت ملی و مذهبی داریم و برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی در این مناسبت‌ها بودجه اندکی به فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص می‌یابد که با این مقدار حتی بخشی از هزینه‌های جاری نیز تأمین نمی‌شود.