جلیل علیجانپور در گفت و گو با خبرنگار اهرامروز از فرماندار و معاون فرماندار و کلیه اداراتی که هیات شنای شهرستان را در برگزاری مسابقات شنای آبهای آزاد یاری نمودند تقدیر و تشکر کرد.

وی گفت: روسای محترم ادارات محیط زیست و میراث فرهنگی و امور آب و شهرداری و آتش نشانی و نیروی انتظامی و اورژانس ودر راس آنها فرمانداری برای برگزاری این مسابقات سنگ تمام گذاشتند این مسابقات با همت هیات شنا و هیات روستایی و بازیهای بومی محلی انجام گرفت و از رئیس هیئت های فوتبال و قایقرانی و نجات غریق و ورزشهای همگانی  بخاطر همیاری در برگزاری هرچه بهتر مسابقات یاد شده تشکر و قدردانی نمود.