مهدی شنابی/ اقتصاد مقاومتی اگر مبتنی بر سرانه مالی و اعتبار تخصیصی برای هر مجموعه تحت مدیریت یک مدیر باشد دیگر یدک کشی واژه “مقاومت”  بر آن عبث است، اگر مدیری برای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در حوزه خود به بودجه تخصیصی تکیه کند جز روز مرگی عملیاتی رشدی در مدیریت اش نخواهد داشت.

اگر اندیشه ورزی نو در مدیریت با تزریق احساس مسئولیت در زیرمجموعه و خوشه های تحت مدیریت همراه باشد و مدیران با روش های فکری جدید زیر مجموعه را وادار به همیاری کنند و با هزینه های کم، بهره برداری های چند برابری انجام بگیرد آن وقت می توان اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی را در یک مجموعه مدیریتی لمس عینی کرد.

نهضت پنج آجر برای هر ورزشکار، یک مثال برای تحقق اعمال فکر نو در اقدام به اقتصاد مقاومتی:
در اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر (آذربایجان شرقی) مدیری جوان از اواسط سال ۹۵ فکری جدید را در زیر مجموعه اش تزریق می کند و شعاری را مطرح می کند که “هر ورزشکار برای پیشبرد ورزش ۵ آجر اهدا کند” و برای اقدام به این کار سیستمی با عنوان “بسیج سازندگی ورزش در شهرستان” مطرح می کند. مدیر لباس بنایی و کارگری می پوشد.

زیرمجموعه اداری و ورزشکاران که دل در گرو ورزش دارند هم لباس کار می پوشند و وارد عمل می شوند. نهضت ۵ آجر از سوی متمکنین اهل ورزش به طرف اهدای کامیون های آجر و سایر مصالح پا می گیرد و هر که توانی دارد با شوق توانش را پیش می کشد و در نتیجه با صرف هزینه قریب به یک چهارم هزینه واقعی برای بهره برداری ۲ طرح (مجتمع ورزش های ساحلی و سالن ورزش هالا) طرح ها در زمان کم تر افتتاح می شوند.
و این در حالی است که فقط در ورزش شهرستان اهر چند طرح مصوب ملی از جمله استادیوم پنج هزار نفری و سالن ورزش های رزمی سال هاست کلنگ خورده و هنوز خبری از پیشرفت طرح ها نیست.

“نهضت ۵ آجر برای هر نفر” را می توان در هر سیستم مدیریتی اجرا کرد. البته با مدیری متفکر و کاری که توان برخاستن از صندلی چرخانش را داشته باشد و لباس کار بپوشد.

با “طرح نهضت ۵ آجر برای هر نفر” می توان مدرسه ساخت، کتابخانه ساخت، مسجد ساخت، اداره ساخت، بیمارستان ساخت، دانشگاه ساخت و…

پس؛ طرح اقدام اقتصاد مقاومتی برای یک مدیر این ها را می طلبد:
فکر + تزریق احساس مسئولیت در اعضای یک سیستم مدیریتی + کار، تلاش و خستگی ناپذیری

مهدی شنابی/ (روزنامه نگار-کارشناس ارشد مدیریت)