به گزارش خبرنگار اهرامروز، ابوالفضل حیدریان در جلسه شورای ICT شهرستان اهر اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران علی‌رغم این‌که از سال ۸۸ خصوصی‌سازی شده اما هنوز در دل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه ویژه‌ای دارد به‌طوری که هنوز اغلب مردم و حتی نمایندگان نیز وزارت ارتباطات را به نام وزارت مخابرات می‌شناسند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت و وظایف شرکت مخابرات ایران تعریف‌شده است، افزود: در جاهایی که اجرای پروژه‌ای به پیمانکار واگذار شده مخابرات هیچ نقشی ندارد به‌طوری که برخی پروژه‌ها را سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات اجرا می‌کند اما اغلب فکر می‌کنند که مخابرات مجری پروژه است.

مدیرکل امور مجلس شرکت مخابرات ایران ادامه داد: بخش عمده‌ای از اعتبارات برای اجرای پروژه‌های جدید و یا رفع نواقصاتی همچون عدم پوشش مناسب تلفن همراه در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این‌طور می‌توان گفت که مخابرات و سایر سازمان‌ها بازوان اجرایی وزارتخانه هستند و هر جا وزارت ارتباطات صلاح بداند و دستور دهد سازمان‌ها پروژه اجرا می‌کنند.

حیدریان با ذکر اینکه یکسان خواندن اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و … جفا در حق مخابرات است، گفت: شاید وزارت ارتباطات بخواهد پروژه‌هایی را اجرا کند اما اگر مخابرات نباشد هیچ پروژه‌ای نتیجه نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: ارائه گزارش از اقدامات و نواقصات توسط مدیران مخابرات شهرستان‌ها و استان‌ها به مسئولان محلی خدای‌ناکرده ساز مخالف زدن در برابر وزارت ارتباطات نیست بلکه مخابرات نیز معتقد است تا مشکلات و نواقصات از راه درست حل و فصل شود.

مدیرکل امور مجلس شرکت مخابرات ایران با تأکید بر اینکه برای رفع مشکلات ارتباطاتی روستاهای اهر و هریس مخابرات آمادگی دارد، خاطرنشان کرد: اگر مشکلی از مشکلات روستاهای اهر و هریس به دست مخابرات حل می‌شود یقیناً از همکاری و تلاش دریغ نمی‌کنیم لذا مشکلات مطرح‌شده همه قابل‌حل هستند.