صبور علمی در گفت و گو با خبرنگار اهرامروز با اشاره به این که اکثر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان اهر نبود منابع مالی و سرمایه در گردش است، اظهار کرد: از روزهای آغازین سال جاری تا به امروز ۱۱ واحد که مشکل سرمایه در گردش دارند در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده بودند ولی متاسفانه به دلیل سود بالای بانکی از دریافت تسهیلات انصراف داده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد واحد تولیدی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده بودند سه واحد که قصد دریافت تسهیلات اقتصاد مقاومتی را دارند اکنون با مشکل مواجه شده اند و این مشکلات عمدتاً در زمینه تامین ضامن و یا تمدید تسهیلات و یا اینکه بانک همکاری نمی کند مواجه هستند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر اضافه کرد: در حوزه معادن بماند که با آب منطقه ای، منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاورزی مشکلاتی وجود دارد و پرسه اداری آنها کم زمان بر است در حالی که پروژه ها راکد می ماند و کارگران بیکار می شوند تا ما پاسخ استعلامات را اخذ کنیم.

علمی بابیان اینکه عمده مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان اهر در منابع مالی و نبود سرمایه در گردش خلاصه می شود، گفت: نبود بازار، رکود، تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت جهت تکمیل طرح های نیمه تمام از جمله مشکلاتی است که واحدهای صنعتی با آن دست و پنجه نرم می کنند به طوری که سال گذشته برای ۲۹ واحد تولیدی پرونده تشکیل دادیم تا از تسهیلات طرح رونق تولید بهره مند شوند ولی تنها ۲ واحد توانستند تسهیلات دریافت کنند.

وی با ذکر اینکه بانک ها قواعد و چهارچوب های خود را دارند و طبق همین قوانین بانکی سود بانکی تسهیلات سرمایه در گردش از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است، ابراز داشت: واحدهای تولیدی و صنعتی که مشکلات مالی و سرمایه ای دارند رغبت چندانی به دریافت تسهیلات با سود ۱۸ درصد نشان نمی دهند این در حالی است که بر اساس قوانین تعین شده بانک ها این امکان را ندارند که تسهیلات کم بهره پرداخت کنند و این امر نمی تواند گره از مشکلات و موانع تولید باز کند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر تصریح کرد: با توجه به درخواست برخی از واحدهای تولیدی جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به لحاظ این که تسهیلات صندوق توسعه ملی از منابع خود بانک ها تخصیص می یابد بانک ها علاقه ای به پرداخت این نوع تسهیلات ندارند و این امر نیز طبیعی است چون بانک ها دوست دارند سودی بیشتری به دست آوردند.

علمی با تاکید بر اینکه بانک ها عملاً به واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان بنگاه های اقتصادی که درآمدزایی می کند نگاه می کنند، گفت: کسی به واحدهای تولیدی از این نظر که برای صدها و یا ده ها نفر از بیکاران اشتغال زایی دارد نگاه نمی کنند به طوری که با این نوع دیدگاه نه موانع تولید رفع و نه معضل بیکاری پایان می یابد و تا مادامی که به تولید به چشم موتور محرکه اقتصادی نگاه نمی کنیم نباید انتظار داشته باشیم که مشکلات اقتصادی حل شود.

وی افزود: خوب می دانیم که قوانین بانک ها در سطح ملی بوده و ارتباطی به بانک های شهرستان ندارد البته قبل و بعد از پرداخت تسهیلات نیز به این فکر هستند که چگونه مطالبات خودشان را اخذ کنند و از طرفی هم واحدهایی نیز هستند که با این ترز تفکر و عدم نهایت همکاری بانک ها ورکشسته شده اند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر با اشاره به اینکه مشکلات و موانع تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی با تسهیلات سود ۱۸ درصد را نمی توان از پیش رو برداشت، خاطرنشان کرد: هیچ واحدی امکان پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد را ندارد و حتی کسی هم به این تسهیلات تن می دهد در تامین ضامن آن به مشکل بر می خورد.