به گزارش خبرنگار اهرامروز، تعداد کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه اهر با احتساب پنج روز به عدد ۵۸۰ نفر رسید.

بر اساس این گزارش در پنجمین روز ثبت‌نام از داوطلبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه اهر، ۲۱۲ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای روستایی بخش مرکزی این شهرستان و ۱۵ نفر در انتخابات شورای اسلامی شهر اهر ثبت‌نام کردند.

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهر در روز پنجم به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است؛

اجتماعی علیرضا
اسلامی فر بهروز
انوری سفیدان سمیه
ایران خواه بیرامکانلو علیرضا
بخشی الهام
سلطان پور سجاد
شکورنیا نادر
شهیم گرمی صابر
عبدالهی اکبر
عبدالهیان محمد
فرضی رزین محمدرضا
مقنی زاده اهری
ناظر اکبر
نمازپور علیرضا
نوایی ابراهیم

یادآور می شود؛ کاندیداهایی که تصمیم برای شرکت در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه اهر دارد تنها روز یکشنبه برای نام‌نویسی در این انتخابات فرصت دارند.