به گزارش اهرامروز، ستاد انتخابات شهرستان اهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با برگزاری انتخابات و شمارش آراء ؛ نتیجه ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اهر با آرای مأخوذه مشخص شد.

❇️ علی اسحقی
❇️ جلیل کاظم زاده
❇️ ابوالفضل رضائی فرد
❇️ شهریار عزیزی پسته بگلو
❇️ محمد تاری زاده
❇️ صابر محرم زاده
❇️ ایمان ایمانی