به گزارش اهرامروز به نقل از مهر، به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و به منظور بهره مندی اساتید و دانشجویان از فناوری های نوین در رشته شیمی و مهندسی شیمی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه  دومین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد.

دبیرعلمی دومین همایش ملی فناوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی گفت: از بین ۹۰ مقاله رسیده  به دبیرخانه همایش، تعداد ۶۹  مقاله مورد تائید کمیته علمی قرار گرفت.

بهناز معمار ماهر گفت: از این تعداد مقاله تأئید شده، ۴۹ مقاله به صورت پوستر و ۲۰مقاله  هم به صورت شفاهی ارایه شد.

وی افزود: دومین همایش ملی فناوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، با هدف بسترسازی مناسب برای انتقال دانش و تجربیات صنایع کشور به یکدیگر و ارتباط مستمر این واحد دانشگاهی با این مراکز، فراهم نمودن زمینه های پژوهشی، تبدیل ایده ها به محصول دانش بنیان، بررسی یافته ها و ایده های جدید در محورهای طراحی فرآیند، مهندسی پلیمر، جداسازی، شیمی دارویی، نانو تکنولوژی و اصلاح سطح برگزار که مورد استقبال مخاطبین این رشته قرار گرفت.