به گزارش اهرامروز به نقل از خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، حجت السلام سید تقی امیر فاطمی در کارگاه آگاه سازی کارکنان به آسیب ها و تهدیدات دینی،اخلاقی و سیاسی سپاه اهر در خصوص موضوع بایدها و نبایدهای انتخاباتی افزود: کاندیداهای انتخاباتی بنا به تاکید مقام معظم رهبری نباید به همدیگر اهانت کنند.و پاسداران نباید ازنقشه های دشمن و دسیسه های آن غافل شوند.

وی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی کاندیداها که باید توسط مردم رصد شود،پرهیز از هر گونه اقدام مخل وحدت و انسجام ملی است.و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند:«تضعیف مسئولان دلسوز نظام اشکال شرعی دارد».

حجت السلام امیر فاطمی اضافه کرد: از نظر سلسله مراتب سازمانی ،موضع گیری سیاسی پاسداران ممنوع  ولی داشتن بینش سیاسی لازم است.و مسئولان مرتبط باید توجه جدی داشته باشند که امکانات مجموعه سپاه نباید له یا علیه هیچ کاندیدایی استفاده شود.

وی اظهار کرد: بحث سیاسی امروز جامعه ایجاد دو قطبی های جدید مانند میدان-دیپلماسی، خشونت-آزادی اجتماعی، سپاه-دولت ،مقاومت-مذاکره و امثال آن می باشد.