به گزارش خبرنگار اهرامروز، مهدی زارعی با حضور در جمع تسهیلگران ضمن بیان اهمیت کتاب و کتابخوانی، هدف از شرکت در جام را در اصل ترویج کتابخوانی در سنین کودکی عنوان کرد و افزود: هدف از طرح جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان، همه‌گیر کردن کتاب وکتابخوانی به ویژه درکودکان و نوجوانان است و وظیفه اصلی باشگاه‌های کتابخوانی، بسترسازی برای جذب کودکان و نوجوانان به کتاب و مطالعه با استفاده از روش‌هایی همانند معرفی کتاب، مطالعه گروهی، نقد و بررسی، مبادله کتاب، خلاصه‌نویسی کتاب و نامه به نویسندگان است.

وی گفت: جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی عنوان طرحی پیشرو و پویا برای راه‌اندازی و فعال کردن باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان در سراسر کشور است. این برنامه حاصل مشاهده فعالیت کودکان و نوجوانان و رسیدن به شناختی از روش‌ها و علایق فردی و اجتماعی آنان است. این طرح از آنجا پیشرو و پویا خوانده می‌شود که علاوه بر ارائه راه حل درخصوص ارتباط با مخاطب و استفاده خلاقانه از زیرساخت‌های موجود می‌تواند در هر شرایط جغرافیایی و بسته به  شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجرایی مختلف، دوباره طراحی و به اجرا گذاشته شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: اگر خروجی باشگاه های شهرستان، کتابخوان کردن حتی ١٠ کودک از میان اعضای ٢۵ باشگاه داوطلب باشد ،خالی از فایده نبوده  و این فعالیت ارزش صرف زمان را دارد  و زمان خود را به هدر نداده ایم .

در این کارگاه  خدیجه صادق پور، کتابدار و مربی کارگاه جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان اهر، درباره روش های ترویج کتابخوانی و شیوه های خواندن خلاق سخن گفت  و درباره  شرایط ثبت باشگاه و فعالیت های مورد انتظار از باشگاه کتابخوانی و شیوه های آماده سازی مستندات برای حاضرین توضیحاتی ارائه نمود.

گفتنی است  که طرح اولیه جام باشگاه های  کتابخوانی کودک و نوجوان در یک مدرسه اجرا شد که از بچه‌ها خواسته شد هر کتابی که دوست دارند را مطالعه کرده و در گروه‌های کوچک به نقد و بررسی آن بپردازند. در نهایت هر گروه بهترین کتاب را انتخاب کرده و بر اساس استدلال‌هایی که مطرح می‌کردند و اجراهایی که از متن کتاب داشتند، در سطح مدرسه به رقابت می‌پرداختند. در نهایت بهترین باشگاه و بهترین کتاب معرفی می‌شد. استقبال بچه‌ها از این طرح باعث شد که بعدها این ایده توسط گروهی از نویسندگان کودک و نوجوان به نحوی توسعه یافت که با یک برنامه مشخص و حداقلی، بتواند به صورت ملی و در میان  شهرهای مختلف برگزار شود و به منظور توسعه فرهنگی و ترویج کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی با همکاری ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب،که نمایندگان دستگاههای دولتی و غیردولتی در آن عضویت دارند «جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان» برگزار می‌شود.

این جام با مشارکت نهادهای غیردولتی و دستگاههای اجرایی و عمومی استان ها و شهرستان ها، در شهرها و روستاهای متقاضی شرکت در جام برگزار می‌شود و شهرستان اهر در این خصوص بیش از  ٢۵ باشگاه با مشارکت مهد کودک ها ،مدارس ،کتابخانه ها و پایگاههای مقاومت مساجد تشکیل داده است