به گزارش خبرنگار اهرامروز، مهندس اکبر فرج نیا طی گفت و گویی، ضمن تاکید بر این مطلب، افزود: بر اساس مطالعات و نظر کارشناسان شرکت ملی گاز کشور، در بعد مصرف گاز نیز باید به عرض برسانم که در ایام سرد سال، تنها با کاهش یک درجه از گرمای هوای منزل یا محیط کار، حدود ۶ درصد از مصرف انرژی صرفه جویی می شود که این مهم، در ایام سرد سال به دلیل اینکه سوخت نیروگاه های تولید برق عمدتاً از گاز طبیعی تامین می شود، برای ما در بخش برق، نقش به سزایی دارد.

وی با اشاره به هشدارهای مسئولین شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اینکه “در حال حاضر با وجود سرمای حاکم بر کشورمان، شاهد افزایش ۳۰ درصدی مصرف گاز نسبت به سال گذشته هستیم” ، اظهار داشت: صنعت برق از نظر ظرفیت تولید برق هیچ محدودیتی ندارد و تنها مشکل فعلی تولید برق نیروگاه ها، به دلیل روند فزاینده مصرف گاز در کشور و به دنبال آن، بحث کمبود سوخت گاز نیروگاه‌ها می باشد و لذا هموطنان عزیز می توانند این مشکل را با صرفه جویی در مصرف گاز و حتی برق مدیریت و رفع نمایند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی مجدداً کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق و کاهش حداقل یک درجه ای حرارت منازل و محل کار از سوی شهروندان را بهترین و موثرترین راهکار برای برون رفت از کمبود سوخت و کاهش مصرف انرژی قلمداد کرد و در این خصوص، اظهار داشت که به عنوان مثال، می توانیم در منازل، با درزگیری پنجره ها و پوشیدن یک لباس گرم اضافی، نگهداشتن دمای منازل و محل کار در دمای آسایش ( ۱۸ تا ۲۱ درجه) و همچنین با خاموش کردن لامپ های اضافی، مشکل تامین سوخت و محدودیت انرژی برق را رفع نماییم.

فرج نیا در بخش دیگری از گفتگوی خود با بیان اینکه شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی همانند سایر شرکت های صنعت برق کشور، صرفه‌جویی را از خود شروع کرده است، اظهار داشت: این شرکت در حال حاضر با تعدیل روشنایی معابر بزرگراه ها، پارک ها (با همکاری شهرداری ها) و … ، درصدد کاهش مصرف برق و تاثیرگذاری در مصرف گاز دارد.