به گزارش خبرنگار اهرامروز، سیامک بهمنی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره همه ساله جهت ارزیابی و معرفی دستگاههایی که منشا خدمات مفید و ارزنده برای جامعه اداری بوده اند برگزار می شود.

وی گفت، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ بیش از سه میلیارد ریال درآمد مالیاتی از محل شناسائی واحدهای جدید و فاقد پروانه کسب وصول گردیده است.

وی خاطرنشان نمود این اداره همگام با برنامه ریزی های سازمان گام به گام پیش رفته و در جهت دستیابی به اهداف سازمان که افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه های وصول مالیات، افزایش رضایتمندی مؤدیان، ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانمندسازی سرمایه های انسانی، ارتقاء بهره وری، ارتقاء و حفظ سلامت نظام اداری می باشد همیشه پیشرو بوده و از آنجاییکه میزان اهمیت و نقش بسزای این سازمان در مدیریت امور اقتصادی، مالی و تجاری کشور و رونق بخش خصوصی و جهت دهی به فعالیت های اقتصادی و بازرگانی انکار ناپذیر می باشد، همکاری مردم شریف شهرستان نیز با این اداره قابل تقدیر می باشد.