به گزارش اهرامروز، مسابقات برون مرزی رشته کونگ فو توآ سنتی در جمهوری آذربایجان – باکو با حضور ورزشکارانی از آذربایجان شرقی و اهر برگزار شد.

در این مسابقات یوسف بابالویان توانست با غلبه بر حریفان خود مدال طلا را کسب کند.

همچنین در رشته کونگ فو توآ سنتی مسابقات برون مرزی باکو افشین آریایی نژاد از تبریز و سجاد ایمانی هر کدام برای آذربایجان شرقی مدال طلا کسب کردند.