به گزارش اهرامروز، جعفر شجاعی در جلسه شورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اهر، گفت: ۲۰ نفر از هنرجویان هنرستان‌های اهر به مرحله عملی استانی مسابقات علمی و عملی، علمی و کاربردی راه یافتند.

مدیر آموزش و پرورش اهر ارتقاء کیفی آموزش های نظری و کارگاهی هنرجویان با توجه به نیاز بازار کار، ترویج فرهنگ کار و کار آفرینی، ارزیابی کیفیت آموزش های تخصصی و ایجاد انگیزه های لازم برای جذب و هدایت استعدادهای دانش آموزان را از اهداف مهم این مسابقات عنوان کرد

وی درخشش خوب هنرجویان هنرستان‌های فنی وحرفه ای وکاردانش منطقه اهر در مسابقات علمی وعملی وعلمی وکاربردی ناشی از همت و تلاش همکاران و عوامل اجرایی و پشتکار هنرجویان با استعداد و فعال هبنرستان ها برشمرد و رسیدگی به مشکلات و کاستی های این هنرستان ها را از اولویت های این مدیریت عنوان کرد.

گفتنی است بخش علمی این مسابقات در سراسر استان بین ۱۵۸۸ نفر در ۷۳ رشته مهارتی وفنی برگزارشده بود .و مرحله عملی این مسابقات به صورت سراسری در مرکز استان در مورخ ۱۸/۱۲/۹۵بین منتخبین مرحله تئوری برگزار خواهد شد.

ردیف

هنرستان

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

عنوان مسابقه

۱

خوارزمی یک

شاهین نظری

الکترونیک صنعتی

علمی وکاربردی

۲

خوارزمی یک

سعید زارعی مصطفی چایی

تعمیر موتور وبرق خودرو

علمی وکاربردی

۳

خوارزمی یک

هادی نعمتی ریحان

تعمیر موتور وبرق خودرو

علمی وکاربردی

۴

خوارزمی یک

علی یوسفلو

برق ساختمان

علمی وکاربردی

۵

خوارزمی دو

سعید شیری

ساختمان سازی

علمی وکاربردی

۶

خوارزمی دو

سید علی اکبر هاشمی

ساختمان سازی

علمی وکاربردی

۷

بنت الهدی صدر

عزیزه همت پور

اموراداری

علمی وکاربردی

۸

بنت الهدی صدر

زهرا عباسپور

نقشه کشی ساختمان

علمی وکاربردی

۹

بنت الهدی صدر

سمیه شربتی اقدم

هنر فرش

علمی وکاربردی

۱۰

بنت الهدی صدر

فاطمه مرادی

هنرفرش

علمی وکاربردی

۱۱

امام هادی (ع) آذغان

حسن رسولی

برق ساختمان

علمی وکاربردی

۱۲

امیرکبیر

ابوالفضل سربازی

تاسیسات

علمی وعملی

۱۳

امیرکبیر

رضا جوادی

تاسیسات

علمی وعملی

۱۴

امیرکبیر

میرباقر حسینی فر

تاسیسات

علمی وعملی

۱۵

امیرکبیر

مهدی حافظی کلی علیا

الکتروتکنیک

علمی وعملی

۱۶

مهدیه

عذرا بدرخانی

طراحی ودوخت

علمی وعملی

۱۷

مهدیه

رقیه شهبازی

حسابداری بازرگانی

علمی وعملی

۱۸

مهدیه

فاطمه پور عباد

حسابداری بازرگانی

علمی وعملی

۱۹

آینده سازان

مرتضی بیابانی

نقشه برداری

علمی وعملی

۲۰

آینده سازان

رضا چنابی

نقشه برداری

علمی وعملی