به گزارش اهرامروز به نقل از مهر، زاهد محمودی عصر امروز یک شنبه در بازدید از پژوهش سرای دانش آموزی خیام اهر گفت: با توجه به اینکه ساختمان موجود پژوهش سرای دانش آموزی خیام اهر به علت کوچک بودن فضا، جوابگوی کارهای علمی و پژوهشی دانش آموزان نیست، احداث ساختمان جدید پژوهش سرا و تجهیز آن به امکانات مورد نیاز لازم و ضروری است.

وی افزود: دانش آموزان پژوهشگر اهری با این فضای کوچک پژوهش سرا و حتی با امکانات کمتر، دارای عناوین مختلف استانی، کشوری و حتی بین المللی هستند که لازم است از سوی مسئولان آموزش و پرورش به پژوهش سرای دانش آموزی خیام اهر از لحاظ کمی و کیفی توجه بیشتری شود.

فرماندار شهرستان اهر گفت: ایده هایی که دانش آموزان پژوهشگر اهری به صورت اختراع در آورده اند به نام خودشان  نیز ثبت کرده اند و بعضی از این ایده ها می تواند کاربردهایی در زمینه های مختلف داشته باشد.

محمودی گفت: پژوهش و تحقیق زیربنای توسعه است و هرچه در این زمینه سرمایه گذاری شود باز هم کمتر است