به گزارش اهرامروز به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، این مسابقات که با شرکت ۱۲ تیم از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در واحد تبریز در قالب سه گروه، چهار تیمی برگزار شد. ۸ تیم از۱۲ تیم شرکت کننده به یک هشتم نهایی راه یافتند و نهایتاً پس از رقابت تنگاتنگ و غلبه تیم واحد اهر به رقیب قدر خود تیم واحد سردرود، مقام قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داد و تیم های فوتسال سردرود و تبریز به ترتیب مقام دوم و سوم شدند.
در ترکیب تیم فوتسال واحد اهر ابوالفضل نصیرپور، عادل سپهری، میر داود موسوی، امیر عیوضیان، محمد بلوری، داود کریم زاده، سعید صائمی، شهرام اکبرزاده، ابوالفضل محمودی و اصغر شهری اسفنگره بازی میکردند و سرپرستی این تیم را محمدرضا آور و مربی گری آن را صابر صدقی عهده دار بودند.