به گزارش خبرنگار اهرامروز، اسماعیل عطازاده در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر که در سد ستارخان برگزار شد، اظهار داشت: اکنون در شهرستان اهر با بحران شدید کم‌آبی مواجه هستیم این نیز واقعیت غیرقابل‌انکار است که حتی در طی ۲۰ سال اخیر کم‌آبی در اهر بی‌سابقه بوده است به‌طوری که بحران کم‌آبی بر اساس تئوری نیست بلکه آمار و ارقام و واقعیت کم‌آبی را هشدار می‌دهد.

وی از ذخیره ۱۴ میلیون و ۲۲۰ هزار مترمکعب آب قابل استحصال در سد ستارخان شهرستان اهر در شرایط فعلی خبر داد، افزود: یعنی باید ۱۴ میلیون و ۲۲۰ هزار مترمکعب آب در سد ستارخان را برای تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و تبخیر مدیریت کنیم در حالی که در مدت مشابه سال گذشته سد ستارخان ۳۴ میلیون مترمکعب آب داشت.

مدیر امور منابع آب شهرستان اهر با اشاره به اینکه در حال حاضر در سد ستارخان اهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمبود ۲۰ میلیون مترمکعب آب‌داریم، گفت: وضعیت منابع آبی امسال در شهرستان اهر همانند سال گذشته نیست لذا باید تصمیمات قاطعی در مدیریت منابع آبی اتخاذ شود و مدیریت آب اهر با روال سابق دیگر جواب نمی‌دهد.

گشت‌های ویژه کنترل برداشت‌های غیرمجاز آب در اهر افزایش یافت

عطازاده ادامه داد: برای این‌که بتوانیم منابع آب شهرستان اهر را تا آغاز سال آبی جدید مدیریت کنیم به ۲.۷۸ میلیون مترمکعب در بخش شرب، ۱.۷۶ میلیون مترمکعب برای بخش صنعت، ۲.۱ تبخیر آب و ۶.۷ میلیون مترمکعب برای بخش کشاورزی باقی می‌ماند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته به بخش کشاورزی شهرستان ۲۷ میلیون مترمکعب آب تخصیص‌یافته بود.

دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر بابیان اینکه عمده مصرف آب در شهرستان اهر متعلق به بخش کشاورزی است، گفت: صرفه‌جویی در بخش صنعت آن‌قدری که صرفه‌جویی در کشاورزی می‌تواند مؤثر باشد همخوانی ندارد و هراندازه‌ای که آب داشته باشیم در بخش کشاورزی به‌طور عادلانه توزیع می‌شود.

وی تأکید کرد: مدیریت آب‌تراز رودخانه اهرچایی و کانال ۸۰ کیلومتری غیرممکن است چراکه اگر کشاورزان به‌خوبی کم‌آبی را درک کرده باشند آستین بالا زده و در مصرف آب صرفه‌جویی و حق و حقوق خود و دیگران را رعایت می‌کنند.

عطازاده در ادامه از افزایش گشت‌های ویژه کنترل برداشت‌های غیرمجاز آب در شهرستان اهر خبر داد، یادآور شد: با وجود محدودیت اعتبارات شهرستانی، گشت‌های ویژه کنترل برداشت‌های غیرمجاز آب در شهرستان اهر افزایش‌یافته است.