به گزارش خبرنگار اهرامروز، مرتضی فریان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر که در سد ستارخان برگزار شد، اظهار داشت: به لحاظ این‌که بخش عمده مصرف آب مخزن سد ستارخان شهرستان اهر حوزه کشاورزی است و از جهاد کشاورزی خواسته بودیم تا سناریو برای مدیریت بخش کشاورزی با ۱۲ میلیون مترمکعب داشته باشند و هم‌اکنون میزان آبی که می‌توان به بخش کشاورزی تخصیص داد ۶.۵ میلیون مترمکعب است.

رئیس اداره بهره‌برداری و نگهداری از سد ستارخان افزود: اگر بتوانیم تا پایان سال آبی در حالت خوش‌بینانه ۱۲ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی شهرستان اهر تأمین کنیم تنها ۴۰ درصد نیازها برآورده می‌شود.

وی ادامه داد: از میزان آب ذخیره‌شده در سد ستارخان تا شروع سال آبی ۹۷ – ۹۸ مقدار آب مصرفی در بخش شرب شهری و روستایی ۲.۷۸ میلیون مترمکعب است و بارندگی‌های روز گذشته تأثیر مثبتی در ذخیره سد ستارخان گذاشته که اگر خوش‌بینانه به بارندگی‌های روزهای آتی نگاه کنیم امیدواریم بتوانیم ۱۲ میلیون مترمکعب بخش کشاورزی را تأمین شود.

مردم اهر قانع و قائل شده‌اند که منابع آب در اهر محدود است

فریان بابیان این‌که در برنامه جهاد کشاورزی اهر برای مدیریت منابع آبی بخش کشاورزی برای هر هکتار از اراضی و باغات قطره‌ای ۴۶۰۰ مترمکعب است، گفت: در صورتی که آب باشد و به باغات و اراضی تجهیز شده به سیستم آبیاری تحت‌فشار تخصیص نیابد خسارت تعلق می‌گیرد اما اگر از لحاظ اقلیمی و شرایط حاکم و طبیعی باشد خسارتی تعلق نمی‌گیرد.

رئیس اداره بهره‌برداری و نگهداری از سد ستارخان تأکید کرد: بر اساس برنامه جهاد کشاورزی برای مدیریت این بخش با ۱۲ میلیون مترمکعب، باغات قطره‌ای ۹۰ درصد سهمیه آب می‌گیرند و بخشی به اراضی تحت پوشش سیستم بارانی و برای حاشیه رودخانه اهرچایی ۴۰ درصد آب تعلق خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه افکارسنجی انجام‌شده طی دو ماه گذشته در بین مردم اهر، قانع و قائل شده‌اند که منابع آب در شهرستان اهر محدود است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در نتیجه افکارسنجی مشخص شد که بخش عمده مردم اهر در مدیریت منابع آبی در شرایط بحرانی همراهی می‌کنند.