به گزارش اهرامروز به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر، علی حسن زاده در جلسه مجمع سلامت شهرستان اهر گفت: موضوع سلامت در جامعه یکی از شاخص های توسعه یافتگی و پیشرفت بوده و لازم است همه آحاد جامعه در جایگاه خود به گسترش سلامت در ابعاد مختلف کمک نمایند.

معاون فرماندار شهرستان اهر افزود: رسیدگی به کارهای بهداشتی و درمانی مختص بهداشت نبوده و همه دستگاه ها در اجرای این مهم سهیم هستند.

دکتر حسن زاده با اشاره به آمار بالای خود کشی در شهرستان افزود: لازم است بخش روانپزشکی شهرستان در اسرع وقت فعال شود.

وی خیرین سلامت را بازوان توانمند در نظام سلامت دانست که بدون هیچ محدویتی می توانند کارهای بسیار با ارزش انجام دهند.

معاون فرماندار شهرستان اهر، مردم منطقه قره داغ بخصوص شهر اهر را خیر و نوع دوست دانست و افزود: خیرها در اکثر کارها بخصوص در حوزه سلامت و اجتماعی نقش بسیار پویا ایفا نموده اند.