به گزارش خبرنگار اهرامروز، محمد اسدی در جمع کارشناسان پهنه منطقه ارسباران گفت: در شهرستان اهر ۱۳۶ استخر پرورش ماهی سردآبی و ۵ استخر پرورش ماهی گرمابی وجود دارد.

وی افزود: با موجه به پتانسیل موجود شهرستان در خصوص پرورس ماهی و تولید محصولات شیلاتی برنامه کردیم تا ۵ سال آینده با انجام مراحل قانونی و با توجه به ایمکه دردامنه کوه های قوشاداغ که در آم آب مناسب برای ۸ ماه با دبی بالا وجود دارد برای بهره برداری و استفاده بهره برداران از تولید و ایجاد پرورش ماهی استفاده شود.

اسدی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به پتانسیل خوب آبی شهرستان اهر و ایجاد پرورش ماهی در ۵ سال آینده بتوانیم طرفیت تولید ماهی و محصولات شیلاتی خود را از ۶۵۰ تن به ۲۰۰۰ نتن افزایش دهیم و ختی با توجه به ظرفیت های منطقه تا ۵۰۰ تن در سال نیز برسانیم.

وی از اهداف سازمانی جهاد کشاورزی در زمینه اشتغال و تولید ملی در سطح شیلات را ایجاد زمینه های مناسب برای رونق تولید، افزارش استخرهای پرورس ماهی و ارتقای کیفیت محصولات تولید برشمرد و افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در تولید و اقتصاد مقاومتی سعی خواهیم کرد که با بسترسازی مناسب و ایجاد صنایع تبدیلی در کمار پرورش ماهی زمینه تولید و اشتغال در این زمینه محیاء شود.

اسدی در خصوص حمایت از تولید کنندگان و افرادی که حاضر به ایجاد و اشتغال در زمینه پرورش ماهی و آبزیان هستند نیز گفت: در صورتی که تمام مجورهای لازم در خصوص ایجاد و پرورش آبزیان در اختیار داشته باشند می توانند از تهسیلات بانکی و لازم در این خصوص استفاده نمایند.

گفتنی است، کارشناسان پهنه شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند در ادامه این جلسه هر یک مسائل و مشکلات مربوط به پرورش شیلات را بیان کردند.

انتهای پیام/