January 22,2021 | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

AharEmroz News Base

تصویری/ جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر

اهرامروز: جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر با حضور مسئولین در محل اداهر امور آب این شهرستان برگزار شد.