April 12,2024 | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

AharEmroz News Base

تصویری/ بازدید بسیجیان شهرستان اهر از کانال کمیل و حنظل در مناطق عملیاتی جنوب

اهرامروز: کاروان راهیان نور بسیج محلات شهرستان اهر از مناطق عملیاتی کمیل و حنظل در جنوب کشور بازدید کردند.