April 12,2024 | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

AharEmroz News Base

تصویری/ ۱۳ بدر برفی در اهر

اهرامروز: بارش برف در روز ۱۳ فروردین ماه (روز طبیعت) مردم شهرستان اهر را خانه نشین کرد.