به گزارش اهرامروز، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد:

۱٫ محمد اسلامی/ فرزند مختار
۲٫ مهدی اسلامی دیرآباد/ فرزند علیمردان
۳. محمد ابراهیم اعیانی/ فرزند غلامرضا
۴٫ محمد جوهری اهر/ فرزند قاسم
۵٫ مهدی حسینیان سراجه لو/ فرزند یدالله
۶٫ بهروز دعایی/ فرزند مرتضی
۷٫ سجاد رجبی / فرزند محبتعلی
۸٫ امیر رحمام طلب بخشایش/ فرزند حسین
۹٫ جلیل روحانی مجد/ فرزند سلیمان
۱۰٫ محمد روحی حاج خواجه لو/ فرزند حیدر
۱۱٫ احد شهبازیان/ فرزند علی
۱۲٫ علیرضا صیادی/ فرزند عباس
۱۳٫ بیت اله عبدالهی/ فرزند عین اله
۱۴٫ علیرضا قرداش خانی/ فرزند ثمود
۱۵٫ احمد محرم زاده یخفروزان/ فرزند فتح اله
۱۶٫ یدالله مستانه/ فرزند عباس
۱۷٫ اردشیر مظفری/ فرزند مهدی قلی
۱۸٫ ایرج میرزایی/ فرزند حسن
۱۹٫ حمید نام آوران/ فرزند عبدالله
۲۰٫ مهدی نظامی فرید/ فرزند یوسف
۲۱٫ صولت همتجو جوبند/ فرزند الله وردی
۲۲٫ ابراهیم کاظم پور/ فرزند اسمعیل
۲۳٫ لیلی یحیایی/ فرزند محمود

ضمنا اضافه می نماید #تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ  ۱۳۹۶/۲/۲۱ آغاز می شود و تا روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۸ یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.