به گزارش اهرامروز، کارگاه آموزشی منتخبان شوراهای اسلامی دوره پنجم شهرستان های منطقه ارسباران شامل اهر، کلیبر، هریس، ورزقان، خداآفرین و هوراند در حالی در شهرستان اهر برگزار شد که علاوه بر مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی، مسئولانی از شهرستان های این منطق نیز در آن حضور داشتند و در خصوص رویکرد و نگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در دور جدید بحث و گفت و گو شد.

انتخاب ۳۰۵ نفر برای پنجمین دوره شوراهای اسلامی در ۶۱ شهر آذربایجان شرقی

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی گفت: با توجه به نزدیکی آغاز به کار منتخبان پنجمین دوره شوراها و به خصوص شوراهای شهرها، از اعضای شورای شهرها انتظار داریم برای ۴ سال آینده توسعه شهری برنامه داشته باشند نه اینکه به فکر مسایل زودگذر باشند.

مرتضی علیخانی افزود: متأسفانه در دوره های گذشته شوراها شاهد اختلافات و تخلفات بودیم که بعضی عدم آشنایی با قوانین و حیطه وظایف را علت این اختلافات و تخلفات بیان می کردند که این علت ها نمی تواند عذر موجهی باشد، چرا که یکایک اعضای شوراها موظف به دانستن قوانین شوراها و حیطه وظایف و رعایت این قوانین و وظایف هستند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی در ادامه گفت: یکی از وظایف اصلی اعضای شورای شهرها انتخاب شهردار است که در این انتخاب باید دقت کنند چرا که بعد از ۲ یا ۶ ماه به بهانه های مختلف از این انتخاب پشیمان نشوند و به فکر شهردار جدید نباشند.

وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: شهرداری برای شهرها انتخاب شود که آشنا به قوانین شهرداری و مسایل شهری باشد و همچنین پاکدست و مانند اینها باشد و از مقام شهردار بودن برای معرفی خود استفاده نکند.

علیخانی با بیان اینکه قانون برای تعرفه عوارض محلی اختیاراتی برای شوراها داده است گفت: از شوراها انتظار داریم بر اساس پتانسیل ها و درآمدهای شهرها نسبت به تعرفه عوارض محلی اقدام کنند و می توانند این عوارض را اول هرسال کاهش و یا افزایش دهند و بعداً نسبت به افزایش و یا کاهش آن اقدام نکنند.

شوراهای اسلامی در مسیر توسعه شهرها و روستاها گام بردارند

معاون فرماندار شهرستان اهر نیز در این جلسه با بیان اینکه در زلزله سال ۹۱ ارسباران به علت آسیب های واحدهای مسکونی مردم منطقه نمی توانند اصل و سود تسهیلات دریافتی را پرداخت کنند خواستار عنایت دولت در این زمینه شد.

مدد سمندری گفت: از اعضای شوراها و به خصوص شهرها انتظار داریم بدون توجه به مسایل حاشیه ای در جهت عمران و توسعه شهرها گام بردارند.

فرماندار شهرستان هریس نیز در این جلسه با بیان اینکه شوراها به عنوان پارلمان های محلی است، آن را یکی از دستاوردهای نظام اسلامی دانست.

صابر تقویمی گفت: منتخابان شوراها و به خصوص شوراهای شهرها متولی کار شهر خود هستند و می توانند در پیشرفت و یا عدم پیشرفت شهرها نقش بسزایی داشته باشند که لازم است از فرصت به دست آمده جهت توسعه شهرها استفاده کنند.