به گزارش خبرنگار اهرامروز، در آستانه اردیبهشت، ماه طلایی ودر روزهای آغازین سال (اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ) بازارچه مرکزی دانش آموزی دراهر با حضور فرماندار ومسئولین شهر و مدیرآموزش و پرورش درسالن شهید جوانی افتاح شد.

مهندس عابدی فرمانداراهر ضمن تحسین تولیدات دست ساز دانش آموزان، این فعالیت ها را نما عینی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام برد و افزود : بها دادن به نیرو های جوان و تحصیل کرده زمینه ساز رشد و شکوفایی صنعت تولید در کشور را مهیا می سازد .وبه تبع آن اشتغال را فراهم می سازد.

شجاعی مدیرآموزش و پرورش اهر نیز درحاشیه افتتاح بازارچه گفت: این بازارچه با رویکرد کارآفرینی ودر راستای سومین جشنواره نوجوان خوارزمی و با هدف آشنایی دانش آموزان دوره اول متوسطه با کسب و کار و حرف و مشاغل برگزارگردید.که درآن دانش آموزان ضمن به نمایش گذاشتن دست سازه های  خویش ، محیط کسب و کار را نیز تجربه می نمایند.

گفتنی است دراین جشنواره مدارس پسرانه معلم . علامه حلی ۱ .شهید باهنر . غیرانتفاعی کوشا . امام جواد(ع) . امام رضا (ع) . شهیدریحانی . شهید مدنی

مدارس دخترانه غیرانتفاعی کوثران، غیرانتفاعی شایان، خلیج فارس، شهید بیگلری ۱/۲، بهاران، فرزانگان ۱، کوثر،  شهید رجایی، الزهرا  دست سازه های دانش آموزان خویش را بمدت دو روز در معرض عموم قرار گذاشتند.