به گزارش اهرامروز، باشگاه ورزشی المپیای اهر موفق به اخذ مجوز تاسیس باشگاه در رشته های ورزشی ایروبیک و امادگی جسمانی، تکواندو، ژیمناستیک، یوگا و کوهنوردی ویژه بانوان از اداره کل ورزش و جوانان استان شد.

بخش کوهنوردی بانوان این باشگاه قبلا تحت عنوان گروه سارای فعالیت داشت.

باشگاههایی که دارای مجوز می باشند:

۱-باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز (اعتبار مجوز از ۹۴/۰۲/۱۳ تا ۹۶/۰۲/۱۳)

۲-باشگاه کوهنوردی آذربایجان (اعتبار مجوز از ۹۵/۰۹/۲۳ تا ۹۸/۰۹/۲۳)

۳- باشگاه کوهنوردی تبریز (اعتبار مجوز از ۹۵/۰۹/۲۹ تا ۹۸/۰۹/۲۹)

۴- باشگاه کوهنوردی یاغیش (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۱/۲۴ تا ۹۸/۱۱/۲۴)

۵- باشگاه کوهنوردی داغ داش اهر (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۵ بمدت ۵ سال)

۶-باشگاه ورزشی المپای اهر  (اعتبار مجوز از ۹۵/۱۲/۱۵ بمدت ۳ سال)