به گزارش خبرنگار اهرامروز، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اهر، به دلیل بارش برف و برودت هوا، مدارس تمامی مقاطع روستاهای شهرستان اهر و مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه شهر اهر در شیفت قبل از ظهر روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۵ تعطیل اعلام شد.

تعطیلی مدارس شهری و روستایی بخش خواجه

کلیه مدارس مناطق شهری و روستایی بخش خواجه شهرستان هریس در شیفت قبل از ظهر روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۵ تعطیل اعلام می گردد.

به علت بارش برف و بردوت هوا و یخ‌بندان کلیه  مقاطع تحصیلی شهری و روستایی هوراند  تعطیل شد

سه شنبه مورخه ۲۶ بهمن (در شیفت صبح و بعد از ظهر) کلیه مقاطع تحصیلی، شهری و روستایی (شیفت صبح و بعد از ظهر) به علت بارش برف سنگین و بردوت هوا و یخ‌بندان تعطیل اعلام می‌گردد.

بارش برف و برودت هوا کلیه مدارس ورزقان را تعطیل کرد

بنا بر اعلام آموزش و پرورش ورزقان کلیه مقاطع تحصیلی در این بخش اعم از شهری و روستایی در هر دو نوبت صبح و بعد از ظهر فردا سه‌شنبه ۲۶ بهمن به علت بارش برف، برودت هوا و یخبندان تعطیل است.

هریس: کلیه مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل می باشند.

کلیبر و عشایر: کلیه مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل می باشند.

خداآفرین و عشایر: کلیه مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل می باشند.

انتهای پیام/