به گزارش خبرنگار اهرامروز، حجت الاسلام علی فروغی در همایش ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر شهرستان اهر که در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی اهر برگزار شد، اظهار داشت: احکام و دستورات دین اسلام به منزله آب دهان در مقابل دریای امر به‌معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که انسان زندگی خود را به سر اصلی وصل نکرده باشد هرگز نشاط، شادابی و آرامش به زندگی انسان باز نخواهد گشت، افزود: متاسفانه عده ای نام مشغله را آرامش در زندگی می نامند و با عوض کردن الفاظ و ذهن، فکر و قلب انسان را دچار مشغله کرده و نام آن را آرامش می گذارند ولی حقیقت این است که انسان تا وقتی که به رازهای خلقت پی نبرد نمی تواند به آرامش دست یابد.

حجت الاسلام فروغی بابیان این که حسرت و یاس در زندگی، انسان را به بن بست می کشاند، گفت: نماز به خاطر این است که انسان از کبر خارج شود و کسی که در برابر پرودگار متعال سر سجده فر می آورد یعنی خداوند از با ارزش ترین معبود و خود را بی ارزش ترین موجود می بیند.

امام جمعه موقت اردبیل با تاکید بر اینکه اگر در جامعه بی عدالتی حاکم باشد قلب ها از انسانیت تهی شده و به درستی کار نمی کند، گفت: یکی از آثار قیام امام زمان (عج) انسان ها بدون حسادت و عادل خواهند بود و اگر کسی عادل و درست کار باشد قلب فرد درست کار می کند.