به گزارش اهرامروز، محمد حسین پور با بیان اینکه مردم به شایعه ها مبنی بر حذف دفترچه های بیمه سلامت اعتنا نکنند ارائه خدمات درمانی از طریق دفترچه های بیمه سلامت ادامه دارد اظهار کرد: مردم با مراجعه به مراکز دولتی همچنان میتوانند از خدمات بیمه سلامت بهره مند گردند .
حسین پور اظهار کرد دارندگان دفترچه های بیمه سلامت همگانی رایگان برای دریافت خدمات ملزم به مراجعه به مراکز دولتی هستند و سطح خدمات و میزان خدمات پرداختی در مراکز دولتی به هیچ وجه تغییر نیافته است .
وی خاطرنشان کرد دارندگان دفترچه های بیمه سلامت همگانی اگر بخواهند از خدمات بخش خصوصی استفاده نمایند باید به ازای هرنفر سالانه ۲۴۰ هزارتومان پرداخت نمایند . براساس مصوبه دولت بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی کلیه خدمات بستری و سرپایی را از مراکز دولتی دریافت نمایند .
رییس اداره بیمه سلامت شهرستان اهر با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به ۶۵ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند تعداد بیمه شدگان شهرستان را ۱۰۳ هزار نفر عنوان کردند که ۵۹۰۰۰ نفر بیمه شدگان روستایی را شامل می شود .
درحال حاضر نزدیک به ۳۶۰۰۰ نفر در شهرستان اهر تحت پوشش صندوق بیمه سلامت همگانی هستند که می توانند همانند گذشته از خدمات بخش دولتی استفادهنمایند .
وی در مورد بیماران خاص نیز اظهار داشتند بیماران خاص دیالیزی ، پیوند کلیه ، ام اس ، هموفیلی و تالاسمی مشمول صندوق بیمه ایرانیان هستند و همانند گذشته از خدمات لازم بصورت رایگان استفاده می نمایند .