به گزارش خبرنگار اهرامروز، احمد محرم‌زاده با اشاره به طرح راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها، گفت: همه ما در رفع تحریم‌ها هدف مشترکی داریم و این‌طور نیست که تصور کنند ما می‌خواهیم مانعی برای دولت ایجاد کنیم.

وی گفت: طرح راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها، اقدامی برای حراست از حقوق مردم است و انتظار می‌رود دولت محترم از این طرح به‌عنوان ابزاری مهم در جهت رفع تحریم استفاده کند.

محرم‌زاده گفت: باید با تمام توان برای رفع تحریم‌ها تلاش کرد و این مهم نیازمند همراهی و اتحاد قوای سه‌گانه است؛ کشورهای غربی باید به‌صورت صریح درباره تحریم‌ها موضع بگیرید و بگویند که به تحریم‌ها عمل نخواهند کرد چرا که حرف و شعار برای رفع تحریم‌ها کفایت نمی‌کند.