به گزارش اهرامروز به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اهر، جعفر شجاعی مدیرآموزش و پرورش اهر در جلسه مدیران مدارس اهر، اظهار کرد: مدیران مدارس باید با تمام توان درسالتحصیلی جدید در خدمت دانش آموزان ورونق تعلیم و تربیت منطقه باشند. .

وی ضمن تقدیر از اقدامات مدیران مدارس در برگزاری آزمون سراسری، امتحانات بر آماده سازی مدارس برای سالتحصیلی جدید تاکید نمود.

مدیر آموزش و پرورش اهر اجرای قانون و رعایت مقررات را از وظایف دستگاه تعلیم و تربیت برشمرد و مشکلات مدارس منطقه در جهت عدم تامین هزینه های انرژی مهم برشمرد.

وی از مدیران مدارس خواست در جهت یکنواخت شدن لباسهای دانش آموزان طبق دستور العمل عمل نمایند و از ارجاع دانش آموزان به فروشگاه خاص خوداری و درصورت اقدام غیر قانونی می باشد.

گفتنی است در این جلسه معاون آموزش ابتدایی و معاون آموزش متوسطه مطالبی پیرامون مسایل آموزشی و پرورشی و پرسش مهر  بیان نمودند.