به گزارش اهرامروز، فرماندار اهر صبح شنبه اسامی هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل منتخب شورای شهر را اعلام کرد.

سید محمد عابدی اظهار داشت: ابوالفضل بابایی دایلاری با ۵۱۰۲ رای، اصغر فتح زاده با ۴۶۰۹ رای، بهبود سعادتی با ۴۱۴۶ رای، بهبود جعفری با ۳۷۸۵ رای، صمد علی اکبرزاده با ۳۷۶۲ رای، میرجلال موسوی با ۳۶۵۱ رای و راضیه عباسی با ۳۶۲۲ رای به ترتیب نفرات اول تا هفتم اصلی شورای شهر اهر هستند.

وی ادامه داد: علی اسحقی با ۳۴۴۹ رای و محمود سعادتی با ۳۳۶۵ رای به ترتیب نفرات علی البدل شورا انتخاب شدند.