به گزارش اهرامروز، ویدئوی ورود ناگهانی یک سگ به یک استودیوی پخش زنده خبر در روسیه، تبدیل به یکی از ویدئوهای داغ اینترنت شده است.

یک زن گوینده خبر، در یکی از بخش های خبری در حال خواندن خبری درباره یک خرابکاری در روسیه بود که ناگهان با شنیدن صدای ناگهانی یک سگ در استودیو از جا پرید.
هنگامی که این گوینده زن به اطراف خود نگاه کرد ناگهان متوجه شد که یک سگ سیاه  وارد استودیو شده بود. وی سعی کرد تا خواندن خبر را ادامه دهد اما این سگ ناقلا با پریدن به روی میز خبر باعث اختلال در پخش خبر شد. گفته می شود این سگ متعلق به یکی از همکاران این زن بوده است.
گفتنی است؛ این ویدئو از زمان انتشار تاکنون حدود ۳ میلیون بازدید کننده داشته است.