به گزارش خبرنگار اهرامروز، علی اصغر بابالوییان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شهروندان مراجعه به مرکز معاینه فنی خودرو و دریافت گواهینامه معاینه فنی را به ایام پایانی سال موکول می کنند و به همین علت شاهد ازدیاد مراجعان در این موقع از سال هستیم.

وی افزود: اگر شهروندان به موقع مراجعه کنند با خیال راحت می توانند کارهایشان را انجام بدهند و ما هم شرمنده آنها نمی شویم.

مدیر مرکز معاینه فنی خودرو اهر گفت: فعالیت این مرکز به وسیله سامانه مرکز راهور وزارت کشور انجام می گیرد و برای ارائه خدمات باید سایت فعال شده  و تایم مشخص شده برای هر خودرو طی شود و به همین دلیل نمی توان خارج از روال به کار معاینه فنی خودروها سرعت داد. ما تا بسته شدن سایت که حتی تا ۱۲ شب طول می کشد در خدمت همشهریان هستیم. درثانی مراجعه رانندگان سایرشهرها به این مرکزنیز به بار ترافیک مراجعه کنندگان می افزاید.

بابالویان افزود: اگر مراجعه کنندگان ما خود رانندگان اهری ها باشند تا حدودی از ازدحام ترافیک کاسته می شود ولی دراین روزهای پایانی سال اکثر مراجعه کنندگان ما از شهرهای دیگر و اکثرا از تبریز، مشکین شهر و ورزقان و رانندگان گذری می باشند.

وی از شهروندان خواست؛ مراجعه به مرکز فنی خودرو برای دریافت گواهینامه معاینه فنی را به ایام پایانی سال موکول نکنند و در سایر ایام سال مراجعه کنند.

از: سعید قاسمی