به گزارش اهرامروز، پایگاه اطلاع‌رسانی اهرامروز از دو روز گذشته که به دلیل نقص فنی از دسترس مخاطبان خارج‌شده بود اعتراضات متعدد مخاطبان گرامی را در پی داشت.

با توجه به اینکه بخش عمده مشکل فنی این پایگاه اطلاع‌رسانی رفع شده و نقایص جزئی هنوز باقی است که نهایتاً مشکلات به وجود آمده امروز رفع خواهد شد.

بدین‌وسیله از مخاطبان گرامی به دلیل بروز نقص فنی پایگاه اطلاع‌رسانی اهرامروز پوزش می‌طلبیم.