به گزارش ارسباران نیوز، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همیشه در بین احزاب اصلاح‌طلبان و اصولگرایان شکل می‌گیرد و هر بار به‌نوبت یکی از حزب‌ها موفق به پیروزی می‌شوند درصورتی‌که پیروزی اصولگرایان در مقابل اصلاح‌طلبان بیشتر به چشم می‌خورد.