به گزارش اهرامروز به نقل از آرخا، این کتاب که با مقدمه ای از استاد ملک جهانی بنیانگذار هنر رزمی هالا به چاپ رسید، با نگاهی به محیط تاریخی ـ فرهنگی اهر و ارسباران و ریشه ها و زمینه های تاریخی و فرهنگی ابداع هالا در اهر، تألیف شده است.

کتاب «اهر شهر هالا» به معرفی ابعاد ایرانی و اسلامی هنر رزمی هالا از عنوان تا بنیان و محتوا و فلسفه آن، پرداخته و به این نکته رسیده است که؛ هالا هنر رزمی بومی ایرانی است و با ماهیت اسلامی پایه گذاری شده است.

در این کتاب همچنین فرآیند شکل گیری، ابداع و پایه گذاری هالا در اهر و تبریز و آغاز آموزش این هنر رزمی مورد بحث قرار گرفته است.

در کتاب «اهر شهر هالا» هنر رزمی هالا در قاب اهر معرفی شده و در آن؛ مجموعه فعالیت ها و تلاش های هالاکاران اهری در معرفی، آموزش و گسترش این سبک و به ویژه حرکت های فرهنگی و اجتماعی آنها تبیین شده است.

در این کتاب؛ برگزاری «همایش؛ اهر شهر هالا» و برنامه های جانبی آن، همچنین همایش؛ « هالا و هوراند» به طور ویژه منعکس شده است.

گفتنی است؛ در این کتاب تصاویر قدیمی از نخستین جرقه ها و حرکات و تمرینات هالا توسط استاد ملک جهانی و شاگردان ایشان و همچنین تصاویر رنگی از مجموعه فعالیت ها و برنامه ها و حرکات رزمی هالا از گذشته تا امروز در حدود ۹۰ صفحه از کتاب آمده است.

کتاب « اهر شهر هالا» به قیمت ۱۸ هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.

انتهای پیام/